In ❈ trong suốt ❦ Excel ✥ 5 ✣ bước ✦ đại ❥ dễ ۞ xuể ❉ giàu ~.~ bản ~.~ in ❧ xinh xẻo ۩ hoàn ✲ hảo ✲ xem them: sửa máy tính tại nhà quận 9 Chất cây
Bạn cảm thấy “mệt mỏi” mỗi một hồi hương giả dụ in giỏi liệu cái thần hồn từ file excel❈ đơn cái bảng nho nhỏ ôi thôi song giò hiểu biết bao in vào lại tốn 5 tờ giấy➹ nổi kết thúc tình ái trạng tốn thì phòng chống✚ tắt hơi giấy✦ chết thật làm lực như thế~◕‿- ~ hãy làm theo 5 bước dưới đây phải bạn muốn giàu một bản in hoàn hảo➹
hình chính In trong Excel
mừng Vẻ sẽ dùng file excel lầm xộn✥ “lung rã beng” này nổi minh họa biếu các bạn❦ Nhiệm mùa ngữ chúng ta là in ngơi vào đơn cách gọn ghẽ gẽ๑ sạch đẹp๑ chỉn chu trong suốt một trang giấy✣ tấm đầu nhé◕‿-
tỉ dụ In trong Excel
Bước 1✚ dời phần trình bày vách thể bảng (hay đang gọi là bước đánh xinh xẻo)
dẫu nhiều là cao chôm excel thì cũng sẽ bó tay giả dụ muốn in xinh xẻo phanh đơn file “bùi nhùi” chưa sang trọng chỉnh sửa✿ trước hết chúng min đã”make-up” biếu y đã❣ có đơn kế bé trong suốt excel được người sử dụng dễ dàng tính hạnh và soát nội dung๑ đó là Chuyển nội dung qua dạng bảng❣ Bạn chỉ cần chọn (bôi mun) phần nội dung tôi muốn và lèn ổ ăn nhập phím Ctrl + L✦
Create Table In trong suốt Excel
Sau đấy lèn OK❣ thế là đơn bảng bảo gọn gàng gẽ hử hiện thời ra
tỉ dụ In trong suốt Excel
Bước 2✚ chọn miền muốn in
lựa vùng in (bôi rủi)❧ sau đó tới tab “Page Layout” trên que dụng cụ và lựa “Print Area” > “Set Print Area”✲
Set Print Area In trong suốt Excel
Bước 3➹ lựa “Wrap Text” để chữ trong mỗi một dù bây giờ vào hết
thông thường chữ viết trong cạc ô sẽ chỉ áp tống vấy ngang và đừng nhòm chộ đặt trưởng❦ bạn hả chọn ”Wrap Text” nhằm những thòng chữ tự hễ tụ xuống dọc nhé✥
Wrap Text In trong Excel
Bước 4✪ Căn chỉnh trang in theo kích thước và số mệnh trang bạn muốn
Đây là phần quan yếu nhất đặt căn chỉnh thắng bản in xinh và lỡ trang giấy~.~ Bạn hả tâm tính xấp tin cậy của tui trong chế khoảng “Print preview mode” văn bằng cách trốn tổ hiệp phím Ctrl + F2۞
trong “Preview Group” đã ấn chọn ra ô “Show Margins”✚ những thanh gác mép sẽ xuất giờ۞ Bạn chỉ cần kéo◕‿- thả được xếp đặt bởi vì trí nội dung trên trang giấy như nhòm muốn❧
Margins In trong Excel
Cũng trong suốt trang preview nào✪ chọn “Page Setup”❥ nhập giá như trị tôi nhóng muốn ra phần “Fit to”❥ tỉ dụ bạn lựa “Fit to 1 page wide by 1 page tall” (như hình) thời ắt nội dung sẽ chỉ hiển ả trong một trang❈ Lưu ý là vì chưng tụ tất tật lại 1 trang vì thế nội dung chữ viết mực tàu bạn sẽ bị bé đi❥ bạn nhiều trạng thái chọn nhằm tờ giấy nằm bướng (Landscape) trong mục Orientation để lắm nhiều không trung phòng chống hơn➹
Fit page In trong suốt Excel
Bước 5❈ tiến đánh cho bản in xinh xẻo hết nơi chê (bước nào dành cho những ai kỹ tâm tính và muốn thật hoàn hảo)
nhỉ trong suốt “Page Setup”➹ bạn chọn tab “Margin” và nhét chọn 2 trang mục ‘Horizontally' và ‘Vertically'۩
Fit In trong suốt Excel
Chuyển trải qua tab “Header/Footer” click “Custom Header” hay “Custom Footer” đặng thêm chữ viết✦ mệnh trang❉ hình hình…
In trong Excel
nắm là bạn vẫn hoàn thành 5 bước đơn giản nhất đặng giàu đơn bản in hoàn hảo rồi۩ đây là vách phẩm mực chúng min❈